top of page

Velkommen som nytt medlem i Sportsklubben Heros.

 

Alle medlemmer er registret i Klubbadmin som er NIFs system for spiller registrering.

 

Vennligst se brevene under ang klubbkontingent.

 

Vi sette pris på tidlig betaling.

Hvis dere trenger mer opplysninger bare tar kontakt.

bottom of page